Op ma(k)edra wiesselen

Kwela KwelaMusical Merl, 22. Mee 2019

d'Scoulkanner vu Merl, an der Zesummenaarbecht mam Stater Conservatoire, hunn am Kader vun hirem PRS de Musical Kwela Kwela opgefouert.
Ënner der engagéierter Leedung vum Kyra Michels a Bob Minette, hunn d'Kanner gesong, gedanzt a gespillt.
Eng Band  vum Conservatoire, huet fir den néidege musikalesche Support gesuergt.


» Fotoen