Op ma(k)edra wiesselen

ChrëschtconcertLëtzebuerg, 15. Dezember 2017

Wat gëtt et méi schéines fir d'Kanner wéi dat, wat se an der Klass geléiert hunn, engem Publikum ze weisen...
Reegelméisseg sangen a musizéiere Klassen aus der Grondschoul op ëffentleche Plazen uechter d'Land.
d'Equipe vu mimamu hëlleft an ënnerstëtzt iech bei der Ëmsetzung vu sou Projeten...