Op ma(k)edra wiesselen

Neit Material

06.07.2020

Juli 2020

Dëst neit Material fënns du vu lo un um site, mat Film, Playback, pdf, Powerpoint....asw
Dat Neist steet ëmmer ganz uewen

 Secher Aktivitéiten a Spiller fir d'Rentrée nom Confinement:

z.B. "Instrumentequiz", "mat mimamu ronderem d'Welt", "Opsto-Orchester", "Dat rouegt Mier"...

(Stechwuert: rentree2020) 

Nei Lidder fir de "Salut c'est parti"

(Stëchwuert: "Salut")

Nei Rei: "Rhythmusdschungel" fir d'spilleresch Vermëttlung vun einfache Rhythmen an Nouten.

Mat de Lidder: "Kom-ma-rhy-dschu", "Komm an de Rhythmusdschungel, de Spiller "Rhythmusdschungel" - Level 1.1, 1.2. an 2.1. an dem "Dschungel-Walk".
Stechwuert: Rhythmusdschungel

Nei Lidder:

Bei eis gëtt lo den Takt geschlon Lidd NEI (C1-2)
Schlunki Halunki Boomwhackers (C3-4)
Opsto-Orchester Spill (C3-4)
Léichte Kavallerie Bodypercussion (C2-3)
Snoezel- an Entspanungsmusek "Chillen an den Anden"
Mammendag 2020 C2-4)
Wilhel Tell Galopp Bodypercussion (Ab C2)
Schweessen ass ganz normal (Léier-Lidd C3)
Promenade-Bilder einer Ausstellung (Bodypercussion Ab C2)
Memory-Nouten (Spill)
Memory-Instrumenter (Spill)
Den Ouschterhues (Lauschtergeschicht C1)
Bam, wou sinn déng Blieder-Rap (Lidd C1-2)
I like the flowers (Lidd C3-4)
Rätsel (Divers)
Nei Internetsites (Divers)
Hännwäsch-Lidd (Lidd C2-4)
Am Abrëll (Lidd C1-C2)
Den Herkull Gréng (Lidd C3-C4)
Bomm'li Bommel (Lidd C2-3)
Eent, zwee, dräi: GO! (Beethoven Sinfonie Nr. 5) (Spill C1-3)
La mer
Beethoven: Freude schöner Götterfunken
Beethoven: Für Elise
Bonhomme de neige (Salut c'est parti) (C2-3) Lidd
We are the world mat Text iwwer Klima an Ëmwelt (C4)
Klima-Blues (Lidd C3-4) (Elo mat Boomwhackers-Begleedung a Karaoke Videos)
Snoezel- an Entspanungsmusek
Lauschter-Parcours (Aktivitéit fir C2-4)
Probleemsong mat neiem Text fir d'Ëmwelt (C3-4)
Viel Glück und viel Segen. (C3-4)
Uebstzalot-Kanon lo mat Boomwhackerds an