mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


15.01.2021

schouldoheem On Air!

mimamu & makedra LIVE op schouldoheem.lu

08.01.2021

Neit Material

Januar 2021
20.11.2020

Inklusioun:

Accessibel Materialie fir Kanner mat enger Séihbehënnerung

10.09.2020

Newsletter

Newsletter September

2020