mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


02.12.2021

makedra a menger Klass

De Film an och Fotoen vun der IFEN Formatioun "makedra a menger Klass" vum 23. November
d' Fotoen op makedra an Aktioun
de Film op www.script.lu (NEWS)
Vill Spaass beim kucken!
08.11.2021

De Kleesche kënnt!

Kleeserchers- a Wanterlidder op mimamu.lu
01.11.2021

Neit Material

November 2021

13.10.2021

Halloween

mat mimamu