mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


29.03.2021

Ouschterspiller

Flott Museksspiller zum Thema Ouschteren mat Boomwhackers.

10.03.2021

And Action Wëlwerwoltz

D'Kamellen
08.03.2021

schouldoheem On Air!

mimamu & makedra LIVE op schouldoheem.lu

05.03.2021

Neit Material

Mäerz 2021