mimamu.lu & makedra.lu

Zum mimamu Site

Op dëser Säit fannt Dir vill flott Iddie ronderëm d’musikalesch Fërderung; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechtert d’Land lafen.

Zum makedra Site

Op dëser Säit fannt dir vill flott Iddie ronderëm d‘Fërderung am Beräich vum Theater; sief et a Form vu Materialien oder och a Form vu Projeten, déi uechter d’Land lafen.


News


11.12.2019

mimamu Neit Material

Dezember 2019

Neit Material fir de Wanter.

 

09.12.2019

Tour des mélodies

Den Tour des mélodies geet duerch d'Land
25.11.2019

Formatiounen

10.10.2019

mimamu a makedra Offerten

Mimamu a Makedra starten hir nei Offer: a Play in a Day!